resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Fauna Krkonoš

Evidenční číslo projektu: CZ 3.22/1.2.00/12.03299

Popis projektu

Cílem projektu je získání aktuálních údajů o rozšíření, početnosti, příp. trendech významných indikačních skupin živočichů (vč. zvláště chráněných druhů, předmětů ochrany aj.) na území národních parků v Krkonoších (KRNAP, KPN) a v lokalitách soustavy Natura 2000 (EVL, PO) jako podkladů pro rozhodování správ obou NP a pro jimi prováděný ochranářský management lesních i nelesních stanovišť.

Projekt se skládá ze 4 dílčích podprojektů:

  1. Rozšíření a početnost denních motýlů na území Krkonoš
  2. Hnízdní rozšíření ptáků českých a polských Krkonoš (podrobněji viz http://ptacikrkonos.krnap.cz)
  3. Netopýři českých a polských Krkonoš
  4. Migrační trasy, životní nároky a chování krkonošské populace jelena lesního

Realizace projektu:

Tisková zpráva: Projekt Fauna Krkonoš přinesl zajímavé objevy (doc 167 kB)

Publikace:

Harmonogram projektu
Zahájení projektu: 02/2013
Ukončení projektu: 09/2015

Projekt je podpořen ve výši 698.890,22 euro z prostředků Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-Polsko.