resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Generální rekonstrukce záchranné stanice pro hendikepované živočichy Správy KRNAP ve Vrchlabí

Popis projektu:

Od června 1997 je ve Vrchlabí otevřen útulek pro poraněná či jinak handicapovaná divoká zvířata. Jeho provozovatelem je Správa KRNAP ve Vrchlabí. Úkolem tohoto zařízení je poskytnout poraněným jedincům komplexní ošetření. Uzdravená zvířata jsou vypouštěna zpět do volné přírody.
Stavebně technické řešení utulku je již dožilé, a proto byla připravena komplexní rekonstrukce objektů záchranné stanice vč. výstavby nové rozletové voliéry. Rekonstruovaný objekt bude přizpůsoben pro komplexní péči o živočichy zraněné, nemocné, oslabené prochladnutím, parazity nebo hladověním. Dále pro živočichy s příznaky otravy, pro migrující či hibernující druhy vyskytnuvší v přírodě v nevhodnou roční dobu atd. Předmětné práce zahrnují především nátěry ocelových a dřevěných konstrukcí, opravu a výměnu střešní krytiny, repasi a výměnu stávajících dřevěných oken a dveří, aplikaci nových fasádních obkladů. Dále pak vybudování nového přístřešku stávajícího skladu a rozletové klece. Cílem prací je zkvalitnění technického stavu objektů, jež se nacházejí v centru Vrchlabí.
Součástí projektu je i pořízení užitkového automobilu kategorie N1, který bude využíván při péči o hendikepované živočich např. při přebírání zvěře od jejich nálezců a následný převoz k veterinárnímu lékaři.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 6. 2014
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2014
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2014

Celkové výdaje na projekt činí 4 131 230 Kč. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu Životní prostředi.