resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Jedny hory, jedny lesy

Evidenční číslo projektu: CZ 3.22/3.3.02/10.02131

Popis projektu:

Rok 2011 byl vyhlášen Valným shromážděním OSN jako Mezinárodní rok lesů. To je jedinečnou příležitostí, jak zvýšit povědomí veřejnosti o tom, že lesy a jejich trvale udržitelné obhospodařování hrají klíčovou roli při budování zelenější a trvale udržitelné budoucnosti. Správa KRNAP a KPN se k této celosvětové akci chtějí připojit seriálem dílčích akcí, které budou zaměřeny na les a publikační činností, které veřejnosti přiblíží problematiku pěstování lesa v našich podmínkách.
Budou vydány česko-poské propagační materiály k problematice lesů – leták Lesy Krkonoš, brožura Lesní ekosystémy a management lesa v NP, Školní kalendář pro děti, brožura Biosferická rezervace KRNAP-KPN, organizace vzdělávacích programů pro pro veřejnost (Jelen lesní, seznamte se, Lýkožrout smrkový, malý velký škůdce, Mravenci a jejich společenství, Kosodřevina nad hranicí lesa) a tvorba filmu Lesy Krkonoš na DVD. Část vzniklých propagačních materiálů obdrží ve svém jazyce partner projektu KPN.

Leták:

Brožura:

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 02/2011
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 07/2012

Celkové náklady na projekt činí 50 323,32 EUR
Projekt je podpořen prostředky Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007–2013 Česká republika – Polská republika pro realizaci mikroprojektů.