resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

KCEV – Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání

Evidenční číslo projektu: CZ.1.02/7.1.00/09.06237 10051487

Popis projektu:

Správa Krkonošského národního parku vybuduje v bezprostřední blízkosti svého hlavního sídla ve Vrchlabí moderní středisko environmentálního vzdělávání podle návrhu architektonického studia HŠH architekti. Jedná se o bezbariérovou budovu v nízkoenergetickém standardu, která v sobě skrývá přednáškový sál (alt. kinosál) s kapacitou 80 lidí, knihovnu, učebnu s chemicko-biologickou laboratoří, výstavní prostory a sociální a technické zázemí. Cílem je nabídnout v novém středisku program sedm dní v týdnu a to vlastními silami i ve spolupráci s partnery v regionu (NNO, obce, Svazek měst a obcí Krkonoše, MAS Krkonoše, MAS Přiďte pobejt! a další). Program bude zaměřen především na vzdělávání a osvětu v oblasti ochrany přírody Krkonoš, ale i obecně ochrany přírody a životního prostředí a přírodního a kulturního dědictví regionu.

Bližší informace naleznete na stránkách architektů: zde

Do 29. února 2012 máte možnost navrhnout název pro nové ekocentrum, informace zde

Harmonogram projektu

Předpokládané datum zahájení realizace projektu: duben 2011
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2012
Předpokládané datum zahájení provozu: 1. 1. 2013

Celkové náklady na projekt činí 88.715.080 Kč. Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 7.

Ke stažení: