resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše bez bariér - NEXT 20

Identifikační číslo projektu: 20311614

Popis projektu:

Krkonoše bez bariér je dlouhodobý projekt Správy KRNAP, který přibližuje Krkonošský národní park nejen vozíčkářům, ale i seniorům, rodinám s kočárky a malými dětmi, a lidem mající vysoké nároky na kvalitu a povrch cest.

Předložený projekt v sobě zahrnuje realizaci devíti tras, které byly označeny NEXT 20 a k jejich využití pro osoby s omezenou schopností pohybu jsou nutné stavební úpravy a rekonstrukce. Zásahy do jednotlivých cest se liší dle rozsahu problémových prvků. V návaznosti na realizaci projektu bude vydána tiskovina informující o všech cestách, stanovující kategorii náročnosti, popisující průběh cest, zajímavosti na trasách atd.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 9. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 10. 2015

Celkové náklady na projekt činí 46 077 076 Kč. Projekt je financovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí.