resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše bez bariér

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01365

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy (KPN)

Popis projektu:

Pro návštevníky parku, kteří k pohybu v přírodě vyžadují lehce schůdné cesty (osoby na invalidním vozíčku, osoby s poruchami pohybové aparátu, důchodci či velmi malé dětí) je velmi důležitá a rozhodující včasná informace o povrchu a sklonu cesty. Navíc osoby na invalidním vozíku rovněž potřebují vědět, kde se na plánované trase nacházejí pro ně  přístupné toalety, lavičky případně chalupy s pro ně přístupným občerstvením apod. Znalost těchto údajů před tím, než se vydají na výlet je pro cílovou skupinu velice důležitá. Značná část osob z cílové skupiny do Krkonoš nepřijede, protože uvedené informace nikde nesežene a tak neví, co je na horách čeká. Účelem projektu je vytipování a vyznačení několika tras pro cílovou skupinu a zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci některých objektů a cest, která poté poslouží k přípravě dalšího projektu, jehož cílem bude již samotná rekonstrukce daných objektů a cest tak, aby vyhovovaly potřebám cílové skupiny. Pro potřeby projektu pracovníci Správy KRNAP vytipovali trasy Top 10 a Next 20. Top 10 označuje deset tras, které jsou vhodné pro cílovou skupinu bez nutnosti stavebních zásahů. Tyto trasy je nutné pouze zmapovat, popsat, zanést do mapového podkladu, uveřejnit tyto informace na internetu, vybavit turistickou infrastrukturou vhodnou pro cílovou skupinu, vyznačit v terénu a propagovat (tištěná brožura, v tisku). Next 20 představuje dalších 20 tras, které jsou relativně vhodné, ale obsahují drobné překážky, které by bylo možné stavebními úpravami odstranit. Tyto trasy bude nezbytné zmapovat, popsat a připravit projektovou dokumentaci na stavební úpravy. V rámci realizace mikroprojektu bude vypracována také projektová dokumentace na bezbariérový přístup do informačních středisek Správy KRNAP v Harrachově, Peci pod Sněžkou – Obřím dole, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí. Stavební úpravy Next 20 a bezbariérová rekonstrukce informačních středisek Správy KRNAP budou ve spolupráci s KPN posléze předloženy jako velký projekt.

Leták:

Harmonogram projektu:

Termín zahájení fyzické realizace projektu 03/2010
Termín ukončení fyzické realizace projektu 02/2011
Doba trvání projektu (měsíců) 12

Celkové náklady na projekt činí 1,03 mil. Kč. Projekt je podpořen prostředky z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to částkou 750 tis. Kč.