resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Návštěvnické středisko Krkonošského národního parku

registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.11144

Popis projektu:

Rekonstrukce stávajících stálých expozic Krkonošského muzea Správy KRNAP ve Vrchlabí a expozičních prostor v suterénu a přízemí klášterní budovy muzea, včetně stavby nového vstupu a bezbariérového výtahu. Cílem je vybudování moderní expozice hlavního návštěvnického střediska Krkonošského národního parku s expozicí, pojednávající o historii a přírodním i kulturním bohatství Krkonoš a staletém soužití lidí a přírody v našich horách.

Další informace: https://www.krnap.cz/data/File/muzea/KM_vrchlabi/1000x200_leaflet_fin.pdf

Harmonogram projektu:

Zahájení projektu 09/2013
Ukončení projektu 09/2015

Hodnota zakázky dle zadávací dokumentace VŘ činí 98 750 000 Kč. Zdroj: Operační program Životní prostředí, prioritní osa 6.2