resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Péče o zvěř v mimovegetačním období

Reg. číslo: CZ.1.02/6.2.00/12.16827

Popis projektu:

V lesích Krkonoš dochází vlivem abiotických a biotických činitelů k narušování ekosystému lesa. Správa KRNAP se dlouhodobě snaží realizací různých opatření k nastolení rovnováhy a stability lesního ekosystému. Aktivním přístupem lesního managementu se snaží o přeměnu druhotných smrkových monokultur k druhové a prostorové rozmanitosti lesa. Jedním z biotických činitelů způsobujících škody na lesním ekosystému je zvěř. Projekt má za cíl zmenšit důsledky poškozování lesa v mimovegetačním období. Jednou z cest je řízené soustředění zvěře do lokalit, které nevyžadují klidový management v zimních měsících. V těchto lokalitách bude pro zvěř připravováno kvalitní přikrmování, čímž dojde k omezení škod okusem, ohryzem či loupání stromů.

Cílem projektu je realizace navržených managementových opatření, která povedou ke snížení tlaku vysoké zvěře na lesní ekosystémy. V rámci managementu budou vybudována nová zařízení odpovídající nejnovějším poznatkům pro péči o zvěř v mimovegetačním období – oplocení přezimovacích obůrek, krechty, krmelce, skladovací zařízení na senáž.

Harmonogram projektu:

Přípravná fáze projektu: 2011–2013
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 6/2014
Předpokládané datum ukončení realizace projektu: 8/2015


Celková výše nákladů je 28.467.245,- Kč bez DPH. Správa KRNAP hradí 10%, zbytek je hrazen prostřednictvím OPŽP.