resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Propagace Krkonoš

Partneři projektu:

Krkonoše - svazek měst a obcí
Jelenohorský okres

Popis projektu:

Krkonoše jsou významným turistickým centrem česko-polského pohraničí. Významným prvkem dalšího rozvoje tohoto území ve vztahu k cestovnímu ruchu je vzájemné propojení nabídek z obou stran hranice. V rámci tohoto projektu se partneři rozhodli k realizaci společné marketingové kampaně, která má za cíl ukázat Krkonoše jako jeden celek.
Společná propagace regionu bude probíhat formou veletrhů cestovního ruchu, které se konají pravidelně v Čechách i Polsku. V rámci projektu byly vybrány tyto veletrhy: Tourtec 2014 v Jelení Hoře, Holiday World v Praze, Infotour v Hradci Králové, veletrhy ve Vratislavi, a EuroregionTour v Jablonci nad Nisou. Dále se budou partneři účastnit dvou seminářů o průběhu a dopadech projektu a dalších menších akcí pořádaných partnery.
Partneři budou dále zodpovědní za vydání propagačních materiálů a tiskovin. Každý partner vybral osvědčené formy pro propagaci regionu. Jedná se například o vydávání turistických novin, letáků a brožur na různá témata atd. V Krkonoších je potřeba zároveň skloubit turistické zájmy a zájmy ochrany přírody. Proto budou letáky doplněny o pravidla bezpečného a zodpovědného chování v horách. Rozvoj komunikačních technologií s sebou přináší i větší požadavky na dostupnost informací. Vydávané tiskoviny proto budou přístupné i v elektronických podobách. Dále partneři vytvoří dvě mobilní aplikace. Jedna bude postavena na tzv. QR kódech a druhá bude informativní aplikací do mobilních telefonů.
Projekt bude řízen společným pracovním týmem. Do projektu je zahrnuto materiální a technické vybavení partnerů.

Realizace projektu:

Brožury:

Letáky:

Knihy:

Harmonogram projektu

Zahájení realizace projektu 04/2014
Ukončení realizace projektu 07/2015

Celkové náklady na projekt činí 290 923 EUR. Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013.