resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Prořezávka klečových porostů I. zóna KRNAP – fáze I.

Evidenční číslo projektu: 577220

Popis projektu:

Redukce klečových výsadeb na lokalitě Labská louka (38 ha).

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 2005–2008
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 5. 1. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 20. 7. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 30. 7. 2011

Celkové náklady na projekt činí 8.149.180,- (po VŘ: 5 8283 750,-). Projekt je podpořen prostředky OPŽP.