resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce chodníku Vosecká – Tvarožník

registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.11201

Popis projektu:

Předmětem podpory je oprava turistického chodníku Vosecká bouda-Tvarožník v Krkonoškém národním parku v k.ú. Rokytno v Krkonoších. V rámci realizace akce bude provedena výměna materiálu tělesa chodníku, který je nevhodného chemického složení. Na nejexponovanějším a nejnamahánějším místě bude chodník proveden z kamenného štětu. Zároveň bude provedena asanace části zrušené cesty.

Harmonogram projektu:

2008-2014

Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU částkou 3 067.351 Kč a částkou 153.367 Kč z SFŽP.