resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce chodníku Vycházková trasa Liška

Identifikační číslo projektu: 20265419

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci povrchu Vycházkové trasy Liška probíhající v délce 184 m lesním úsekem. Trasa je prezentována i jako krátká lesní zábavná cesta pro děti, na které děti plní řadu úkolů. Přístup na pěší stezku je na začátku úseku lesní cesty z Harrachova na
Krakonošovu snídaní. Trasa se na konci napojuje na most přes potok Mumlava.
Důvodem rekonstrukce je vysoká eroze chodníku z důvodu klimatických podmínek, které zapříčinily schůdnost trasy pouze s vysokou opatrností, přičemž dochází k sešlapávání okolí chodníku, neboť je to pro turisty bezpečnější.
Rekonstruovaný úsek je součástí 20 km dlouhé vycházkové trasy, která vede s převýšením 680 m z Harrachova přes Šindelku – Mumlavský důl – Krakonošovu snídani – Růženčinu zahrádku – Dvoračky – Ručičky zpět do Harrachova. Z trasy je možné odbočit na rozcestí U Čtyř pánů k prameni Labe vzdáleném asi 1 km.
Stezka nabízí návštěvníkům 8 informačních panelů zaměřených na lesnictví a horskou přírodu, odpočinkové místo s atrakcemi pro děti a překrásné výhledy. Stezka vede zčásti I. a II. zónou Krkonošského národního parku. Na trase shlédnete 10 m vysoký Mumlavský vodopád.
Přímo pod vodopádem i jinde v řečišti Mumlavy se nacházejí pěkné ukázky tzv. evorzních jevů (obří hrnce a ohlazy).

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2013
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2013

Celkové výdaje na projekt činí 333 268 Kč. Projekt je financovaný z prostředků Operačního programu Životní prostředí.