resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o NP v záp. Krkonoších – III. etapa

Identifikační číslo projektu: 20335326

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park v západních Krkonoších. Navazuje na již realizovanou I. etapu v rámci 14. výzvy OPŽP a II. etapu v rámci 27. výzvy OPŽP. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že Správa
KRNAP je ze zákona povinna zajistit řádné hospodaření v lesních porostech v rámci velkoplošného chráněného území. Jedním ze základních předpokladů je dobrá dopravní dostupnost pro běžné zabezpečení lesního hospodářství a dále pak pro případná řešení
havarijních událostí.

Jedná se o tyto 4 lesní cesty: Zátiší, Rokytnice – Studenov, Dvoračky a Levínek.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce výše uvedených lesních cest, které jsou základními
tepnami používanými pro řádné plnění plánu péče o národní park ve stanových opatřeních
managementu péče o dochované prostředí zvláště chráněného území.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 11. 2014
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 12. 2014

Celkové výdaje na projekt činí 9 282 227 Kč. Projekt je financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí.