resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o NP v západních Krkonoších - II. etapa

Registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.11263

Popis projektu:

Předmětem podpory je rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park v západních Krkonoších. V rámci realizace budou opraveny lesní cesty Dlouhý potok, Okružní, Vyhlídková, Nad Myslivnou, Janova cesta a Údolní.

Harmonogram projektu:

2008–2014

Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU částkou 13.053.558 Kč a částkou 652.677 Kč z SFŽP.