resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o NP ve vých. Krkonoších - II. etapa

registrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.10859

Popis projektu:

Předmětem podpory je rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park ve východních Krkonoších. V rámci realizace bude opraveno těchto 12 lesních cest: Michlův Mlýn, Zvonička - Klausův potok, Herlíkovický Žalý, Kužel, Zvonička-Nad soutěskou-1. část, Michlův Mlýn-Klausberg, Konfiskáty-2, Hádecká II, Nad Haďákem, Světlá hora II, Rýchorská II, Klínovky.

Harmonogram projektu:

2008-2014

Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU částkou 25.040.689 Kč a částkou 1.252.034 Kč z SFŽP.