resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o NP ve vých. Krkonoších – III. etapa

Identifikační číslo projektu: 20323685

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci lesních cest v souvislosti s plněním plánu péče o národní park ve východních Krkonoších. Navazuje na již realizovanou I. etapu v rámci 14. výzvy OPŽP a II. etapu v rámci 27. výzvy OPŽP. Důvodem realizace projektu je skutečnost, že Správa
KRNAP je ze zákona povinna zajistit řádné hospodaření v lesních porostech v rámci velkoplošného chráněného území. Jedním ze základních předpokladů je dobrá dopravní dostupnost pro běžné zabezpečení lesního hospodářství a dále pak pro případná řešení
havarijních událostí.

Jedná se o těchto 14 lesních cest: Medvědí potok – Labský důl, Věřina cesta, Strážné – lom, Hádek, Černodolská, Šnajdrovka, Dlouhý les, Pod Černou horou, Hnědý vrch, Karlův vrch, Thámova, Pod Rýchorkou, Mánkova a Bednářova.

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce výše uvedených lesních cest, které jsou základními
tepnami používanými pro řádné plnění plánu péče o národní park ve stanových opatřeních
managementu péče o dochované prostředí zvláště chráněného území.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 10. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 11. 2015

Celkové náklady na projekt činí 37 318 817 Kč. Projekt je financován prostředky Operačního programu Životní prostředí.