resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistického chodníku U Čtyř pánů – Krakonošova snídaně

Evidenční číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.07025

Popis projektu:

Projekt na rekonstrukci turistického chodníku U čtyř pánů – Krakonošova snídaně řeší rekonstrukci chodníku v celkové délce 0,555 km v západních Krkonoších v souladu s plánem péče o NP. Chodník byl v minulosti povezen nevhodným alkalickým materiálem (vápenec, čedič) v tloušťce vrstvy až 40 cm. Negativní vliv alkalických splachů je hlavně na okolní cenné ekosystémy v I. zóně NP. Cílem je obnovit v okolí chodníku přirozené kyselé horské ekosystémy.

Technické řešení:
Skrývka alkalické navážky tl. 10-40 cm z tělesa chodníku a případně i z míst, kam byl splaven. Tento materiál bude odvezen mimo NP a nahrazen místně původním kyselým žulovým materiálem ze zemníku v oblasti Harrachova. U rekonstruovaného úseku bude obnoveno odvodnění četnými svodnicemi a podélným příkopem.

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 1. 9. 2009–4. 1. 2010
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 4. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 16. 7. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2010
Předpokládané datum zahájení provozu: 1. 10. 2010


Celkové náklady na projekt činí 437.806,- Kč. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU.