resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistického chodníku Velveta

egistrační číslo: CZ.1.02/6.2.00/11.12031

Popis projektu:

Předmětem podpory je rekonstrukce turistického chodníku Velveta v Krkonoškém národním parku v k.ú. Hořejší Vrchlabí a Labská. V rámci realizace akce bude vybudována ukázková tůň a studánka. V trase chodníku bude osazen informační a odpočinkový mobiliář.

Harmonogram projektu:

2008–2014

Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU částkou 918.781 Kč a částkou 45.939 Kč z SFŽP.