resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistických chodníků ve východních Krkonoších - II. etapa

Identifikační číslo projektu: 20297866

Popis projektu:

Projekt Rekonstrukce turistických chodníků ve východních Krkonoších – II. etapa je zaměřen na celkem 6 úseků velmi frekventovaných komunikací v Krkonošském národním parku. Jedná se o přístupové nebo komunikační chodníky v turisticky nejvytíženějších částech Krkonoš.

Důvod jednotlivých rekonstrukcí vycházejí z:
1. využití nevhodného chemického materiálu zásaditého charakteru při opravách v minulosti (Luční bouda – Obří bouda)
2. erozí chodníků z důvodu klimatických podmínek, které zapříčinily jejich schůdnost pouze s vysokou opatrností, přičemž velmi často dochází k sešlapávání okolí chodníků, neboť je to pro turisty bezpečnější, čímž se nepřiměřeně zvětšuje šíře cesty (Labská bouda – Pudlava, část Labská bouda – Labský vodopád, Pod Petrovou boudou, Pod Horskou službou, Zvonková – Malé Pardubické boudy – Černá hora)
3. rekonstrukce chodníků z důvodu větrné kalamity (Pec pod Sněžkou – Zelený důl)

Ve všech výše uvedených důvodech realizace dochází v současnosti k poškozování cenných horských lokalit chráněných v jednotlivých zóna KRNAP popř. v jeho ochranném pásmu. Pokračování tohoto stavu může vést k nenávratným ztrátám zvláště chráněného území.

Harmonogram projektu:

Předpokládané datum zahájení
realizace projektu
1. 8. 2013
Předpokládané datum ukončení
realizace projektu
30. 9. 2015
Předpokládané datum zahájení provozu 1. 10. 2015

Celkové výdaje na projekt činí 11 664 595 Kč. Projekt je financován prostředky z Operačního programu Životní prostředí.