resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekonstrukce turistických chodníků ve východních Krkonoších

Evidenční číslo projektu: CZ.1.02/6.2.00/10.06743

Popis projektu:

Projekt řeší rekonstrukci 11 turistických chodníků v celkové délce 7,637 km ve východních Krkonoších v souladu s plánem péče o NP. Mezi akce byly vybrány provozem nebo klimatickými vlivy poškozené chodníky. Cílem je poškozené nebo provozem opotřebené úseky uvést do původního stavu a zabránit tak dalšímu poškozování. Chodníky jsou součástí turistické infrastruktury. Zlepšení stavu povrchu zabrání sešlapování okolních porostů při vyhýbání špatně průchodných úseků, procházejících botanicky cennými lokalitami. Lepší stav dále zajistí bezpečný pohyb návštěvníků po chodnících v národním parku.

Technické řešení:
Akce se budou lišit podle charakteru povrchu (štětovaný, dlážděný, zemní). U většiny chodníků jde o celkovou rekonstrukci povrchu. Štětované chodníky budou přeštětovány, protože povrch je nerovný s propadlými místy. Kamenné svodnice zanikly a je potřeba je obnovit. U dlážděných chodníků je to obdobné. Zemní chodníky jsou vyorodované s nevyhovujícími zemními svodnicemi. Zde bude povrch vyrovnán místním materiálem, nebo materiálem dovezeným ze zemníků. Odvodnění bude zajištěno příčnými svodnicemi a podélným příkopem. Příčné převedení vody bude zajištěno kamennými propustmi. Mezi akcemi jsou i dva chodníky na Labské pláni, kde bude provedena skrývka alkalického materiálu tl. 10-40 cm v tělese chodníku a případně i z míst, kam byl splaven. Tento materiál bude odvezen mimo NP a nahrazen místně původním kyselým žulovým materiálem dovezeným ze zemníků v oblasti Harrachova.

Název
Délka
v m
Popis
Ch. Labská bouda – pramen Labe 908 výměna alkalického materiálu (vápenec, čedič) za místně původní žulov
Ch. Vrbatova bouda – Pančavský vodopád 500 výměna alkalického materiálu (vápenec, čedič) za místně původní žulovou drť
Ch. Kaplička v Obř. dole – Obří bouda – úsek Rudná rokle – býv. Obří b. 1 017 ruční štětování, vč. zhotovení kamenných svodnic
Ch. Kaplička v Obř. dole – Obří bouda – úsek Kovárna – Rudná rokle 728 ruční štětování, vč. zhotovení kamenných svodnic
Ch. Sněžka – Jelenka – Soví sedlo (sedlo Sn. – Obří hřeben) 574 ruční štětování, vč. zhotovení kamenných svodnic
Jantarová cesta 464 ruční štětování, vč. zhotovení kamenných svodnic a podélný příkop
Ch. Lesní dům – Duncan 485 zemní úprava s pomístním zpevněním povrchu kamenivem a zhotovení ocelových svodnic
Ch. Sokolská bouda – Vendlovka 1011 ruční štětování a zemní úpravy, vč. zhotovení kamenných svodnic
Ch. Kolínská bouda – Slatinná stráň 350 zem.úprava s pomíst.zpevněním povrchu kamenivem, podél.příkop a příč.kamen.svodnice
Ch. Kubátova cesta 946 ruční vydláždění, vč. kamenných svodnic a mostku
Ch. Okolo přehrady v Peci pod Sněžkou 654 zemní úpravy, ruční štětování, vč. kamenných svodnic a část dřevěný poval

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 1. 9. 2009–4. 1. 2010
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 1. 4. 2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 16. 7. 2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2012
Předpokládané datum zahájení provozu: 1. 9. 2012

Celkové náklady na projekt činí 11 190 227,- Kč. Projekt je podpořen prostředky Operačního programu Životního prostředí EU.