resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rekultivace poškozených ploch po těžbě dřeva v Labském dole

Evidenční číslo projektu: CZ 1.02/6.2.00/08.03264

Popis projektu:

Asanace bývalých skládek dřeva.

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 7. 11. 2008 - 5. 5. 2009
Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení: 15. 4. 2009
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 15. 6. 2009
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2009
Předpokládané datum zahájení provozu: 1. 10. 2009


Celkové náklady na projekt činí 2.986.589,- Kč bez DPH. Projekt je podpořen prostředky z Operačního programu životního prostředí EU.