resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Rozhledny v Krkonošském národním parku

Registrační číslo: CZ.3.22/3.3.02/12.03079

Popis projektu

Realizace mikroprojektu vychází z cílů a priorit programu, v němž je dotace uplatňována. Krkonoše jsou jedním z turisticky nejnavštěvovanějších území ČR i Polska a zároveň chráněným národním parkem s unikátním životním prostředím. Správa Krkonošského národního parku společně se svým partnerem Karkonoskim Parkem Narodowym hrají významnou roli nejen na poli ochrany životního prostředí, ale i v nabídce turistických atraktivit. Péče o návštěvníky parku je brána jako samozřejmost a oba partneři se snaží neustále nabídku turistických zajímavostí rozšiřovat.

V rámci mikroprojektu byla pořízena projektová dokumentace a získáno potřebné povolení pro realizaci výškové rozhledny u bývalé Maxovy boudy.

Mikroprojekt předchází chystané žádosti Euroregionu Glacensis do OPPS ČR-PR. Správa KRNAP se spolu s několika dalšími subjekty na česko-polském pohraničí připojila k zajímavé myšlence výstavby rozhleden a vyhlídkových míst. Vytypovaná místa jsou příhodná z turistického pohledu a optimálně doplňují doposud nabízené aktivity v regionu.

Harmonogram

Zahájení projektu 04/2012
Ukončení projektu 01/2013