resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Společné vzdělávání pracovníků Správy KRNAP a KPN

Evidenční číslo projektu: CZ.3.22/2.3.00/09.01533

Partner projektu: Karkonoski Park Narodowy (KPN)

Popis projektu:

Společný projekt má za úkol jazykově propojit českou a polskou stranu Krkonoš ještě více, než je nyní na evropské úrovni vnímáno. KRNAP a KPN jsou brány jako celek a komunikace v terénu (návštěvníci z Polska i ČR na obou stranách stoupá) i mezi subjekty NP je velmi častá. Po celou dobu 4 let bude probíhat profesionální jazykové vzdělávání pracovníků, výměnné stáže, společná školení pro oba NP (vybráni jsou pracovníci, kteří přijdou nejčastěji do styku s návštěvníky – strážci, lesníci, ochrana přírody, ekologická výchova).
Další krok je společný česko-polský terminologický slovník 2000 ks a vydání česko-polského návštěvního řádu Krkonoš 50 000 ks. Vytvoření společného loga a další publicita.

Leták:

Harmonogram projektu

Přípravná fáze projektu: 2009–2010
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: 09/2010
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: 08/2014


Celkové náklady na projekt činí 251 966,66 €. Projekt je podpořen prostředkyz Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007–2013, Česká republika – Polská republika