resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Tvorba lesních hospodářských plánů pro lesy ve správě KRNAP

Reg. číslo: CZ.1.02/6.3.00/11.11675

Popis projektu

Lesní hospodářské plány představují zásadní strategický dokument, kterým se určuje management lesních ekosystémů na dalších 10 let. V případě Správy KRNAP je tvorba LHP připravena a realizována prostřednictvím metod na podkladě provozní inventarizace. Tyto metody jsou v současném již značně diferencovaném stavu lesních ekosystémů zdrojem relativně přesných a uchopitelných údajů a jsou podkladem pro objektivní plánování obnovního managementu.

Harmonogram programu

Projekt je realizován v letech 2013 - 2014 a výstupem budou schválené LHP s platností od 1.1.2015.

Celková výše nákladů je 23.236.528,- Kč bez DPH. Správa KRNAP hradí 10%, zbytek je hrazen prostřednictvím OPŽP.