resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor

Reg. č. projektu: CZ.3.22/3.3.02/09.01089

Fond mikroprojektů OPPS cíl 3

 

           

www.architektura.krnap.cz

www.architektura.karr.pl

 

 

Popis projektu:

Krkonoše i Jizerské hory jsou sice rozděleny administrativně na českou a polskou část, ale do značné míry mají společné prvky historie, které se ne vždy daří správně uchovávat. K zachování hodnotného krajinného rázu by měla přispět inspirační příručka o typické architektuře Krkonoš a Jizerských hor, kde je možné nalézt jak příklad originálního urbanismu, konstrukcí a detailů, tak podněty pro výstavbu novou. Nedílnou součástí je upozornění na nejčastější chyby a nedostatky a na druhé straně jsou připojeny návody a rady, jak typickou architekturu tvořit. Publikace také obsahuje stručný přehled závazných pravidel, která pro výstavbu v Krkonošském národním parku a CHKO Jizerské hory vyžadují jejich správy.
Obdobný průvodce je vytvořen i polským partnerem projektu, takže lze srovnávat typickou architekturu celého území, bez ohledu na statní hranici.
V rámci projektu byl ve Vrchlabí organizován odborný seminář, na kterém byly představeny výsledky zkoumání pracovního týmu a kde bylo možné prostřednictvím diskuse ovlivnit výsledky brožury. Dále se konaly společné konference v Čechách v Polsku a doplňující výstavy ve stejných termínech. Výstupy projektu budou dostupné na internetové stránce.

Popis aktivit:

Aktivity projektu budou zabezpečeny realizačním týmem projektu nebo dodavateli služeb.

1. brožura
Hlavním výstupem projektu je brožura, příručka o typické architektuře Krkonoš a Jizerských hor, která bude vydána v kroužkové vazbě, v nákladu 3500 ks, přičemž 2500 ks v češtině a 1000 ks v polštině. Distribuce brožur bude zdarma mezi architekty, obce, muzea atd. V Polsku bude distribuovat brožuru partner.

  • Typická architektura Krkonoš a Jizerských hor ke stažení zde (pdf 42 MB)
  • Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich ke stažení zde (pdf 50 MB)

2. výstava a konference
25. – 26. listopadu 2010 proběhla ve Vrchlabí konference doprovázená výstavou o na téma projektu sestávající z 10 roll-up z české strana a 10 z polské. Součástí konference byla též exkurse do terénu s ukázkami původní i současné architekturu, pozitivní i negativní příklady.

Fotoreportáž z konference a exkurze přinesl Svobodský občasník č. 42/2010 (pdf 1,1 MB)

3. internetové stránky
Do konce roku 2010 budou vytvořeny nové stránky představující typickou architekturu Krkonoš a Jizerských hor v češtině i polštině s přímým propojením na stránky vytvořené polským partnerem projektu.

4. činnost pracovního týmu
Schůzky pracovního týmu probíhaly dle potřeby. Komunikace však probíhala převážně elektronicky či telefonicky.

5. odborný seminář
Architektura Krkonoš a Jizerských hor je zajímavé téma pro mnohé odborníky, a proto byly výsledky bádání podrobeny 4. února 2010 diskusi tak, aby závěry realizačního týmu přijala široká veřejnost a mohly být implementovány co nejrychleji do běžného "stavebního života".

Polský partner je aktivně zapojen do realizace projektu. Rozvíjí vlastní aktivity a činnosti na polské straně Krkonoš a Jizerských hor. Naši zástupci se aktivně podíleli na přípravě výstav a konference v Polsku.