resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Via Fabrilis – cesta řemeslných tradic II

Česko-polský projekt se zabývá uchováváním a prezentací projevů tradiční lidové a měšťanské kultury v oblasti řemeslné výroby na území středních a západních Krkonoš a přilehlého podhůří na české i polské straně hor.

Název projektu: Via fabrilis – Cesta řemeslných tradic II

Vedoucí partner projektu: Muzeum keramiky v Bołeslawci
Partner projektu: Správa KRNAP - Krkonošské muzeum ve Vrchlabí

Reg. číslo projektu: PL.3.22/2.2.00/12.03372

Webové adresy partnerů projektu:
www.krnap.cz
www.muzeum.boleslawiec.net

Internetové stránky projektu:
www.viafabrilis.eu

Popis projektu:

Projekt Via fabrilis II vychází ze získaných zkušeností z prvního projektu a dále rozvíjí původní myšlenku uchování technologií rukodělné výroby, jakožto projevu tradiční lidové kultury. Rozvíjí úspěšnou myšlenku motoristické cesty po zastaveních prezentujících tradiční řemeslnou výrobu a historii regionu.

Ke stávajícím 15 zastavením na obou stranách Krkonoš je plánováno přibrat dalších 11, konkrétně 8 v Polsku a 3 v Čechách.. Celkem bude uskutečněno 17akcí zaměřených na turisty, místní obyvatele, laiky i odborníky zajímající se o řemeslné tradice. Mnohé akce proběhnou na zahradě za čtyřmi historickými domky na náměstí Míru ve Vrchlabí, proto je součástí projektu i její celková rekonstrukce.

Projekt bude propagován společně na obou stranách Krkonoš společným logem a propagačním materiálem, který bude vytištěn – brožura o cestě Via fabrilis (15 000 ks), leták s mapkou (15 000 ks), turistický deník (5 000 ks), propagační leták Krkonošského muzea, plakáty a letáky k řemeslným dílnám, seminářům a výstavám.


Akce projektu:
6. 9. a 29. 9. 2013 Dílny při Řemeslnickém létě fotogalerie
25. 10. 2013 Zájezd po nových zastaveních Via fabrilis fotogalerie
4. – 5. 10. 2013 Kurz tkalcovských technik – Voletiny fotogalerie
říjen 2013 Kurz vitráže - Tiffany fotogalerie
12. 11. 2013 Seminář Šperk a český granát fotogalerie
22. –  23. 11. 2013 Podmalba na sklo fotogalerie
29. – 30. 11.2013 Kurz řezbářství fotogalerie
14. – 15. 4. 2014 Dílna – Pečení perníků fotogalerie
13. 5. – 31. 8. 2014 Výstava – Z půdy na výstavu fotogalerie
24. 5. – 7. 9. 2014 Výstava – Boleslavecká kamenina fotogalerie
23. 5. 2014 Seminář – Péče o sbírkový fond fotogalerie
23. 6. 2014 Seminář – Péče o muzejní sbírky fotogalerie
27. – 28. 6. 2014 Dílna – Rytecká fotogalerie
1. 7. – 31. 8. 2014 Řemeslnické léto fotogalerie
6. - 7. 8. 2014 Dílna – Měditepecká fotogalerie
18. – 19. 8. 2014 Dílna – Malba na hedvábí fotogalerie
22. 8. 2014 Exkurze – Nová zastavení fotogalerie
19. – 20. 9. 2014 Dílna – Pletení ošatek fotogalerie
26. – 27. 9. 2014 Kurz kresby a malby fotogalerie
19. 11. 2014 Seminář – Kříže, pomníčky, zvoničky fotogalerie

Harmonogram realizace projektu:
Projekt potrvá dva roky 2013 - 2014
Rekonstrukce zahrady do XII. 2013
Aktivity v rámci projektu 2013 - 2014

Celkové náklady na projekt činí 225 226 EUR. Projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika 2007–2013 částkou 191 442 EUR.