resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Via Fabrilis

Česko-polský projekt se zabývá uchováváním a prezentací projevů tradiční lidové a měšťanské kultury v oblasti řemeslné výroby na území středních a západních Krkonoš a přilehlého podhůří na české i polské straně hor.

Název projektu: Via fabrilis – Cesta řemeslných tradic

Vedoucí partner projektu: Krkonošské muzeum Správy KRNAP Vrchlabí
Partner projektu: Muzeum keramiky v Bołeslawci

Reg. číslo projektu: CZ.3.22/2.2.00/08.00048.B
Webové adresy partnerů projektu:
www.krnap.cz
www.muzeum.boleslawiec.net

Internetové stránky projektu:
www.viafabrilis.eu

Popis projektu:

Česko-polský projekt se zabývá uchováváním a prezentací projevů tradiční lidové a měšťanské kultury v oblasti řemeslné výroby na území středních a západních Krkonoš a přilehlého podhůří na české i polské straně hor.
Cílem projektu je vytvořit návštěvnicky lákavou trasu spojující města Vrchlabí a Boleslawiec se zastávkami na české straně (7 muzeí, expozic či otevřených dílen, a to v Jilemnici, Poniklé, Vysokém nad Jizerou, v Pasekách nad Jizerou, a Harrachově) i na straně polské (Szklarska Poręba, Jeleni Gory, Wlen, Lwówek Slaski).
Česko-polský projekt přinese i další doklady spolupráce jako výměnné výstavy, společné publikace a další činnosti, umožňující lepší vzájemné poznávání oblasti na druhé straně Krkonoš.

Harmonogram jednotlivých kroků projektu:

2008 zahájení projektu (jednání s institucemi zapojenými do projektu)
2009 Vrchlabí – zahájení výstavby nového objektu na nám. Míru čp. 222a (poloroubený dům s hrázděným štítem)
2009 příprava nové expozice v domku čp. 224, nám. Míru Vrchlabí
21. V. 2009 Vrchlabí slavnostní otevření česko-polského projektu
1. VII.. 2009 Vrchlabí slavnostní otevření nové expozice „Z tvorby krkonošského lidu“ v čp. 224, nám. Míru
VII.–VIII. 2009 Vrchlabí Řemeslnické léto (předvádění rukodělných prací)
VIII. 2009 Boleslavec Řemeslnické léto (předvádění rukodělných prací)
IX.– XII. 2009 Boleslavec výstava Boleslavecká keramika
XII.– I. 2009/2010 Boleslavec výstava Krkonošské betlémy
IV.–VI. 2010 Vrchlabí výstava Boleslavecká keramika ve sbírkách českých muzeí
IV.– VI. 2010 Boleslavec výstava Vrchlabští mědirytci
V. 2010 Vrchlabí slavnostní otevření nového objektu čp. 222a, vernisáž expozic
VI. Boleslavec Řemeslnické léto (předvádění rukodělných prací)

Celý projekt je podpořen z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika 2007–2013, a to částkou 615 tisíc euro.