resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zlepšení přeshraniční spolupráce v ekologické výchově v KRNAP a KPN

Reg. číslo projektu: CZ.3.22 / 3.1.00 / 08.00032

Vedoucí partner projektu: KRNAP
Partner projektu: KPN

          

Spolupracující školy: Gymnázium Vrchlabí
Zespół Szkół Ogólnokształcących im J. I. Sztaudyngera w Szklarskiej Porębie

Další partneři: Projekt je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj, v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013. Projekt je realizován v rámci Euroregionu Glacensis.

Přeshraniční ekovýchovný projekt pro gymnaziální mládež má hned několik cílů:

  • upevnit spolupráci mezi OEV KRNAP a KPN
  • podpořit tvorbu nových ekovýchovných programů pro použití nejen v projektu
  • poskytnout kvalitní environmentální výchovu pro 60 studentů účastnících se projektu
  • vybudovat adekvátní zázemí a materiální vybavení pro práci OEV v KRNAP i KPN

Webové adresy partnerů projektu:

Publikační činnost projektu

Realizované akce pořádané v rámci projektu:

17. Aktivita „Závěrečné hodnotící setkání společných aktivit“ 19. 11. 2010
16. Aktivita „Hospodaření s odpady“ CZ 11.– 12. 10 2010
15. Aktivita „Nevidomí objevují přírodu“ CZ 16.9.2010
14. Aktivita „Putovní tábor pro studenty“ CZ 7.–10.7.2010
13. Aktivita „Hospodaření s odpady“ (PL) 22.6.2010
12. Aktivita 12. Aktivita „Ptáci“ 24.–25. 4. 2010
11. Aktivita „Den Země“ 20.4.2010
10. Aktivita „Zima v Krkonoších“ 8.4.2010
9. Aktivita "Myslivost z hlediska NP" 18. 3. 2010
8. Aktivita "Péče o volně žijící, zejména poraněná zvířata" 3.3.2010
7. Aktivita "Druhý život stromů" 20. 10. 2009
6. Aktivita "Stromy" 14. 10. 2009
5. Aktivita "Návštěva české strany Krkonoš pro pracovníky KPN" 1.–2. 10. 2009
4. Aktivita "Putovní tábor pro studenty"
3. Aktivita "Geologie, geomorfologie" PL 5.–7. 6. 2009
2. Aktivita "Návštěva polské strany Krkonoš pro pracovníky KRNAP" CZ 25.–26. 5. 2009
1. Aktivita "Slavnostní zahájení a aktivity v ekocentru Sklarska Poreba" PL 24. 2. 2009