resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Česká knihovna 2015

Projekt vyhlašuje Moravská zemská knihovny v Brně z pověření MK ČR

Popis projektu:

Projekt podporuje nákup nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální a vybrané knihovny. Každá tato knihovna si může vybrat v základní objednávce knihy v celkové hodnotě 5 500 Kč.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení projektu: 04/2015
Termín ukončení projektu: 12/2015

Celkové náklady na projekt činí 5 500 Kč. Knihovna Krkonošského muzea vybrala z nabídky pro rok 2015 devět knih v částce 4 025 Kč. Knihy obdrží zdarma.