resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Doprovodný výukový materiál k EVVO Správy KRNAP

Evidenční číslo projektu: č. 14231832

Popis projektu:

KRNAP je nejstarším národním parkem České republiky a zároveň patří do nejexponovanějších turistických oblastí. Pracoviště ekologické výchovy funguje při Správě KRNAP od poloviny 70. let. Po celou dobu svojí existence zajišťuje programy pro několik tisíc žáků základních a středních škol, data z roku 2017 uvádějí účast 6500 účastníků na více než 200 akcích.
Snahou pracoviště ekologické výchovy je probouzet vztah k přírodě a motivovat návštěvníky Krkonošského národního parku k ochraně životního prostředí od nejútlejšího věku.
V nabídce máme vzdělávací programy v terénu, ve školách a od ledna 2014 také v Krkonošském centru environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí. Nechybí ani vedené exkurze z cyklu Nás učí příroda, teoretické semináře i praktické workshopy.

Cílem projektu je podpořit účast žáků na vzdělávacích akcích pořádaných Správou KRNAP. Programy pro školy různých stupňů mají osvědčenou strukturu, délku i zaměření. Vždy je ale efektní i efektivní, pokud se účastník interpretovaným tématem programu zabývá co nejdéle. Toho lze dosáhnout různými cestami. Jednou z nich je nabídnout prožitek z EV programu doplňkovým materiálem, který upoutá k danému programu pozornost návštěvníka i po jeho skončení. Rádi bychom tento prožitek podpořili různými doplňkovými publikacemi a drobnými předměty, které budou sloužit jednak jako vzdělávací a zároveň budou podporovat a rozvíjet kreativitu i jemnou motoriku. Tyto publikace a předměty budou určitou formou odměny a budou zároveň sloužit jako informační a propagační materiál.

Cílovou skupinou jsou žáci mateřských, základních a středních škol a také veřejnost. Mělo by být v zájmu každé generace ekologicky vzdělávat a vychovávat generace následující. Vzhledem k neustále se zvyšujícím počtům účastníků na akcích pořádaných pracovištěm ekologické výchovy se snaha Správy KRNAP ubírá v tomto ohledu správným směrem.

V rámci projektu budou vydány tyto publikace a doplňkové předměty:

  • Skládačka Krkonošská chalupa
  • Velký omalovánkový plakát
  • Pastelky k Velkému omalovánkovému plakátu
  • Hrací karty Černý návštěvník Petr/ Kvarteto
  • Krkonoše - náš národní park (brožura)
  • Milování v Krkonoších (brožura)
  • Krkonošské blizničky (brožura)
  • Tiskátka Krkonošská zvířátka

Všechny uvedené předměty budou v rámci projektu účastníkům rozdávány formou odměny za  účast na programu, tzn. bezplatně.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu 07/2019
Ukončení projektu 06/2021

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 866 553 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 736 570 Kč.