resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Interaktivní prezentace Krkonošského národního parku

reg. č. 1200500017

Popis projektu:

Současné webové stránky Správy KRNAP jsou již zastaralé a nejsou optimalizovány pro nejrůznější druhy zařízení (mobily, notebooky, netbooky, tablety,…) a hlavně uživatele se specifickými potřebami. Jejich současná podoba je zaměřena spíše na ochranářskou veřejnost a není dostatečně přehledná ani atraktivní pro návštěvníky/uživatele. V rozsáhlé struktuře webu je pouze jedna záložka „ZAMĚŘENO NA VEŘEJNOST“, pod kterou jsou zařazené základní informace o muzeích, informačních centrech atd., ale není možné zde zadávat uživatelské požadavky a aktivně s webem pracovat, chybí možnost interakce s uživatelem. Správa KRNAP má profil na sociální síti Facebook, pomocí kterého je v aktivním spojení s uživateli, to se ale v současné době jeví jako nedostačující.

Cílem projektu je přiblížit se atraktivní on-line formou návštěvníkům/uživatelům a rozšířit povědomí o #neznamekrkonose a #neznamykrnap. Proto bude vytvořen nový webový portál, který poskytne široké veřejnosti informace v přehledné formě a zajistí bezbariérový přístup k nim.
Důraz bude kladen na přehlednost a jednoduchost ve vyhledávání a vzájemné propojení uvedených informací. Dalším cílem je založení oficiálního účtu na Instagramu, kde budou návštěvníci prostřednictvím IG feed, IG stories, Life stream atd. informováni o dění v Krkonošském národním parku. Současně se dozví, v čem je naše příroda jedinečná, čím třeba mohou pomoci, zapojit je do dění kolem KRNAP a celkově tak vzbudit zájme o KRNAP jako přírodní klenot. Účet bude propojen s Facebook a po celou dobu budou oba účty aktivně spravovány. Výrazně tak přispějeme k on-line informovanosti, protože se uživatelé nebudou muset složitě proklikávat k informacím, ale dostanou se k nim přes přímé linky na články, videa atd. Vše bude vytvořeno v jednotném vizuálním stylu.

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: 06/2021
Ukončení realizace projektu: 06/2022

Celkové výdaje projektu činí 968 000 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 822 800 Kč.