resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonoše – Jizerské hory, měsíčník o přírodě a lidech

Evidenční číslo projektu: 03111062

Popis projektu:

Cílem projektu je, stejně jako v předchozích 43 ročnících časopisu, informovat širokou veřejnost především o hodnotách přírody a krajiny, pro které byl zřízen Krkonošský národní park, o způsobech ochrany a rozvoje těchto hodnot, o historickém kontextu vývoje krajiny této hustě osídlené a rekreační oblasti, o soudobém dění v tomto území a reflexi území v umění. Časopis dále informuje o obdobných tématech z CHKO Jizerské hory a polské strany obou pohoří. Přestože tematické těžiště je v horách, zájmové území je širší a zahrnuje též Podkrkonoší a podhůří Jizerských hor, z hlediska přírodovědného i sociálního bezprostředně navazující na chráněná území, a v malé míře i sousední CHKO a Geopark Český ráj, resp. CHKO Broumovsko.

Harmonogram projektu
Zahájení projektu 07/2011
Ukončení projektu 10/2012

Celkové náklady na projekt činí 2 213 520 Kč. Projekt je podpořen 800 000 Kč z Národního programu podpory environmentálního vzdělávání, osvěty a poradenství Státního fondu životního prostředí.