resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Krkonošské zvířátkové stezky

Popis projektu:

Projekt Krkonošské zvířátkové stezky předpokládá vybudování zábavně vzdělávacích zařízení s pohybovými prvky určené pro rodiny s dětmi. Celkem vzniknou čtyři koncepčně stejné stezky (jelení, tetřívčí, vydří a kosí) na čtyřech různých místech (Přední Planina, Černá hora, Klínový potok a Pec pod Sněžkou). Každá stezka bude integrována do stávající turistické značené cesty, vycházkového okruhu nebo jiné komunikace. Na zhruba kilometrové trase vznikne vždy 7 zastavení. Na každé zastávce bude uvedený druh krkonošské zvířeny velmi stručně představen. Pro zvýšení efektivity edukace stezky budou dítka vyzývána, aby popsané životní projevy daného zvířete napodobila (např. tetřívek při toku tancuje a poskakuje - přeskákej trasu po špalkách a nespadni). Poslední zastávka bude doplněna siluetou uvedeného zvířete ve velikosti zhruba osmiletého dítka s otvorem místo obličejové části hlavy. Na závěr si rodič spokojený s tím, že se dítko bavilo a něco dozvědělo, vyfotografuje siluetu zvířete doplněnou o obličej dítka.

Zřízením Krkonošských zvířátkových stezek bude rozšířena nabídka zábavně vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu, kterou jsou rodiny s dětmi od 4 do 10 let. Výrazným kladem navrhovaných stezek je to, že soustřeďují návštěvníky do míst, která nejsou konfliktní s ochranou přírody a tedy se podílí na tzv. usměrňování návštěvnosti Krkonošského národního parku. Koncepčně obdobná stezka ve velmi zjednodušené variantě byla zřízena již před 15 lety u Harrachova.

Harmonogram projektu:
Přípravná fáze projektu: září 2012 – květen 2013
Předpokládané datum zadávacího řízení: duben 2014
Předpokládané datum zahájení realizace projektu: červen 2014
Předpokládaní datum ukončení realizace projektu: srpen 2014
Předpokládané datum zahájení provozu: září 2014

Celkové náklady na projekt činí 494 164 Kč s DPH. Projekt byl vytvořen ve spolupráci s MAS Krkonoše a je podpořen finančními prostředky Státního zemědělského intervenčního fondu.