resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Minuty z krkonošské přírody

Evidenční číslo projektu: 13/FEO/11

Popis projektu:

Minuty z krkonošské přírody jsou novým formátem propagace Krkonošského národního parku a fenoménů, pro které byl zřízen a jež má chránit. Inspirovali jsme se velmi úspěšným pořadem realizovaným pod názvem Minuty z přírody, které vysílá Česká televize. Tento inovativní přístup k propagaci přírody je rozšířen prozatím ve velmi malé míře a není realizován s konkrétním zaměřením na určitou oblast.

Realizací projektu budou vytvořeny filmové klipy v délce 75–105 sekund, což odpovídá standardní délce televizní reportáže. Celkově je vytipováno 50 témat. Jednotlivé díly budou představovat, jak již bylo uvedeno, fenomény krkonošské přírody. Kromě samotné propagace národního parku, mají klipy znovu připomenout, proč existuje chráněné území a navíc poslouží i pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

Filmové klipy na https://www.youtube.com/user/spravakrnap

Harmonogram projektu:
Termín fyzického zahájení realizace projektu: 1. 3. 2012
Termín fyzického ukončení realizace projektu: 31. 8. 2014
Doba trvání projektu (měsíců): 29

Celkové náklady na projekt: 1 950 239 Kč, dotace 85 %, vlastní zdroje 15 %
 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.