resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Modernizace informačních center Správy KRNAP

Číslo projektu: 01781832

Popis projektu:

Informační centra Správy KRNAP nabízejí návštěvníkům Krkonoš nejen komplexní informace o Krkonošském národním parku, ale i o možnostech výletů za zajímavostmi, krásami a pozoruhodnostmi našich nejvyšších hor. Každé informační centrum má svou vlastní miniexpozici, kde se dozvíte zajímavosti o přírodě a historii Krkonoš. Nabízí také možnost promítání filmů s ekologickou tematikou a tematické přednášky.
Mezi činnosti IC patří i prodej informačních a propagačních materiálů. Pro maximální zefektivnění této služby, na kterou je navázáno mnoho dalších administrativních a účetních postupů ve vazbě na evidenci zboží, jeho skladování či účtování o prodeji, bude v rámci projektu pořízen pokladní systém. Tento systém bude plně kompatibilní se stávajícím účetním programem Správy KRNAP.

Do projektu je zařazeno 6 informačních center a to – Hlavní IC Vrchlabí (2x), IC Pec pod Sněžkou, IC Špindlerův Mlýn, IC Harrachov a Lesnicko-myslivecká expozice Šindelka. Všechna tato místa patří do sítě zařízení, které poskytují informace o Krkonošském národním parku.
Cílem projektu je modernizace informačního centra prostřednictvím instalace nových elektronických pokladen, které budou propojeny pokladním a skladovacím systémem na centrální účetní program Správy KRNAP.

Výrazným efektem projektu je zkvalitnění podmínek pro práci zaměstnanců IC, kteří tak budou mít větší prostor věnovat se klientům.

Realizace projektu počítá s nákupem a následnou instalací pokladního systému včetně příslušného hardware na vybraných informačních centrech v průběhu roku 2018.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení: 1. 5. 2018
Termín dokončení: 30. 4. 2020

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky a je podpořen částkou 581 547 Kč.