resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Na vlastní oči, na vlastní uši – nové badatelsko-objevitelské programy Správy KRNAP

Reg. číslo projektu: 05341462

Popis projektu:

Celkovým cílem projektu Na vlastní oči, na vlastní uši je připravit a nabídnout dětem předškolního a školního věku (případně dalším cílovým skupinám) nové badatelsko-objevitelské aktivity během stávajících i nových programů. Současně je nutné zkvalitnit vybavení pracoviště ekologické výchovy Správy Krkonošského národního parku tak, aby programy této instituce odpovídaly současným trendům moderní interpretace, které zprostředkují méně obvyklé poznávání přírody. Vybrané aktivity využívají inklinaci mladší generace k informatice a počítačovým technologiím.

Specifickými cíli projektu Na vlastní oči, na vlastní uši jsou:
• externistou vytvořit manuál pro lektora s popisem 50 pokusů s použitím mikroskopů a stereomikroskopů;
• vydat uvedený manuál jako metodickou brožuru
• koupit 3 ks stereomikroskopů s možností projekce přes počítač;
• koupit laboratorní vybavení potřebné k realizaci programů;
• koupit 200 ks externích pamětí s kapacitou min. 2 GB;
• koupit sadu vábniček na pernatou a srstnatou zvěř;
• zaškolení 3 lektorů v použití vábniček;
• koupit publikace a nahrávky podporující celkový cíl projektu Na vlastní oči, na vlastní uši.

Projekt ekologicky zaměřených programů Na vlastní oči, na vlastní uši je plně v souladu s koncepčními materiály EVVO Správy KRNAP. Doplňuje vybavení nově vybudovaného Krkonošského centra environmentálního vzdělávání Krtek ve Vrchlabí, které disponuje nedostatečně vybavenou laboratoří. Také navazuje na již existující terénní ekovýchovné programy Nás učí příroda a bude do tohoto úspěšného a veřejností velice oblíbeného systému rovněž začleněn.

Brožura:

Harmonogram projektu:
Projektová příprava: 01/2014
Zahájení realizace projektu: 02/2014
Ukončení projektu: 03/2015

Celkové náklady projektu činí 413 820 Kč, z toho 250 000 Kč činí dotace ze SFŽP.