resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Návštěvnická infrastruktura na Zlatém návrší

reg. č. 1190800033

Popis projektu:

Zlaté návrší patří k TOP navštěvovaným místům Krkonošského národního parku. Vděčí tomu i dobré dostupnosti veřejnou hromadnou dopravou. Na druhou stranu vysoká koncentrace osob negativně ovlivnila přírodní prostředí. Současné okolí stávajícího strážního srubu je v současnosti téměř bez vegetace. Návštěvníci se tak často pohybují mimo vyhrazené území a čím dál více degradují celý prostor. Jedním z důvodů je i skutečnost, že není zajištěno adekvátní zázemí návštěvnické infrastruktury, které by umožnilo odpočinek a posezení v krytém prostoru. Projekt je tedy zaměřen na revitalizaci veřejného prostranství vč. výstavby nové návštěvnické infrastruktury.

Cílem projektu je celková revitalizace zájmové lokality, tj. obnova nejbližsího okolí stávajícího  strážního srubu, zejména okolní vegetace a cest v jeho bezprostřední blízkosti, tím dojde k  usměrnění turistické veřejnosti. Dále bude odstraněn nevyhovující stávající objekt, který je v havarijním technickém stavu a na jeho místě bude realizována výstavba nového objektu, který bude celoročně sloužit veřejnosti jako čekárna na autobus/ útulna k odpočinku / zázemí při nepřízni počasí. V sezóně duben – říjen bude část objektu sloužit pracovníkům Správy KRNAP k výkonu strážní a informační služby. V průběhu června až září bude informační středisko obsazeno pracovníkem Správy KRNAP.

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: 05/2021
Ukončení realizace projektu: 10/2022

Celkové výdaje projektu činí 6 574 377,81 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 4 608 176,76 Kč