resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Neznámý KRNAP

Evidenční číslo projektu: 00541932

Popis projektu:

Krkonošský národní park a jeho ochranné pásmo ročně navštíví 3,6 miliónu návštěvníků a celkem zde stráví více než 11 milionů osobodní. Tato čísla jsou výsledkem aktuálního statistického šetření, které probíhá v rámci tvorby socioekonomické návštěvnosti Krkonoš. Uvedený počet je vyjádřen vstupními daty od mobilních operátorů a jako takový je prakticky nezpochybnitelný. Tato alarmující čísla již do jisté míry stanovují maximální kapacity území, kdy turismus ještě neškodí přírodnímu prostředí. Správa KRNAP se snaží, aby takováto návštěvnost neměla negativní vliv na zdejší krásnou a vzácnou přírodu vydáváním publikací a nabídek výletů mimo exponovaná místa. Takto se snažíme podpořit redistribuci návštěvníků i do míst, které nejsou tolik přetížené.

Cílem projektu je ukázat cílovým skupinám, že Krkonoše nejsou jenom Sněžka a pramen Labe, jak si mnozí myslí. Snažíme se jim ukázat méně známá, zapomenutá, ale přesto krásná, romantická a tajuplná místa v horách. Tento projekt obsahuje dotisk již vydaných a ověřených tipů na výlety. Z toho vyplývá, že snahou je nepřímo usměrnit vysokou návštěvnost v turisticky hojně navštěvovaných lokalitách.

Všechny tyto publikace budou k dispozici v informačních centrech Správy KRNAP a v rámci různých propagačních akcí, které Správa KRNAP pořádá jak pro školy, tak i pro širokou veřejnost.

Cílovou skupinou je široká veřejnost. Návštěvníci Krkonoš využijí výstupy projektu v rámci svých výletů v jarních až podzimních měsících, ale mohou inspirovat i pro alternativní zimní výlety.

V rámci projektu bude proveden dotisk již vydaných publikací s ověřenými typy na výlety:

  • Krkonošské výlety - východ
  • Krkonošské výlety - střed
  • Krkonošské výlety - západ
  • Trhací mapy - východ
  • Trhací mapy - střed
  • Trhací mapy - západ

Všechny uvedené propagační materiály budou návštěvníkům v rámci projektu rozdávány zdarma na akcích pořádaných Správou KRNAP a na informačních centrech.

Realizace projektu:

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu 06/2019
Ukončení projektu 06/2021

Celkové výdaje projektu činí 625 945 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 532 053 Kč.