resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Online formy prezentace Krkonošského národního parku

č. 1220900072

Popis projektu

V letech 2020–2023 probíhala rekonstrukce památkově chráněného objektu sloužícího jako muzeum na nové návštěvnické centrum Krkonošského národního parku ve Vrchlabí. Touto rekonstrukcí došlo ke kompletní změně expozic a vzniku hlavního Návštěvnického centra Krkonošského národního parku, jehož jedním z cílů je poskytnout návštěvníkům informace ve srozumitelné a atraktivní formě prostřednictvím již zmíněných - nových expozic. V souvislosti s touto rekonstrukcí a zejména a s ohledem na otevření tohoto významného prvku návštěvnické infrastruktury vznikla potřeba posílit informovanosti.

Projekt se skládá z několika aktivit. Jednou z nich bude vznik nového informačního webového portálu, který bude vytvořen dle standardů pro plně bezbariérový a responzivní přístup.

Bude zajištěno fungování na čtecích zařízeních a optimalizace pro všechny druhy nejrůznějších zařízení. Webové stránky budou zaměřeny na turistickou veřejnost, která bude mít pohodlnější a přehlednější přístup k vyhledávaným informacím. Současně bude obsahovat i informace o dalších zařízeních Správy KRNAP.

Druhou stěžejní aktivitou je posílení moderních forem komunikace. Bude se skládat ze dvou částí a to vytvořením videospotů o interakci člověka a přírody v Krkonoších a posílení informovanosti na našich profilech na sociálních sítí Instagram a Facebook vytvořením reels a stories. 

Cílem projektu je přiblížit se atraktivní formou návštěvníkům/uživatelům a rozšířit povědomí o novém Návštěvnickém centru KRNAP. Proto bude vytvořen nový webový portál, který poskytne široké veřejnosti informace v přehledné formě a zajistí bezbariérový přístup k nim. Důraz bude kladen na přehlednost a jednoduchost ve vyhledávání a vzájemné propojení uvedených informací.

Dalším z cílů je propagace Krkonošského muzea a nového NC KRNAP vytvořením krátkých 300 reels a stories, které budou zviditelňovány prostřednictvím sociálních sítí – Instagram, Facebook.

Součástí propagace bude i vytvoření 10 videospotů, které budou prezentovat vzájemnou provázanost člověka a přírody Krkonoš. Budeme se snažit postihnout základní milníky v krkonošské historii, jako je příchod lidí, budní hospodaření, hospodaření v lesech atd. a současně to provázat s existujícími expozicemi, jež Správa KRNAP provozuje v Krkonošském muzeu, návštěvnickém centru či informačních centrech.

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2023
Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2025

Celkové výdaje projektu činí 950 000,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 807 500 Kč.