resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Přechod z knihovnického programu Clavius na Tritius

Rozhodnutí č. j. 251/MK-S 2307/2018 OULK

Popis projektu:

Knihovna Krkonošského muzea ve Vrchlabí vlastní více než čtyřicet tisíc svazků knih, periodik a jiných dokumentů. Součástí jejího fondu jsou i vzácné svazky, které nevlastní žádná jiná knihovna v České republice. Knihovní fond je postupně katalogizován v programu Clavius, díky čemuž je tato unikátní sbírka zpřístupňována všem čtenářům a badatelům (prostřednictvím on-line katalogu).

Knihovnický program Clavius táborské firmy LANius s.r.o., který knihovna používá od počátku své automatizace, je již zastaralý, v roce 2020 navíc skončí jeho vývoj. Nástupcem se stává program Tritius, vyvinutý téže firmou. Jedná se o moderní knihovnický systém, který ulehčí práci jak knihovníkovi, tak uživatelům knihovny. Program je plně webový, pracovník knihovny tak nebude závislý na jednom konkrétním počítači. Čtenáři získají přehlednější on-line katalog, který díky využití moderních technologií umožní rychlé a efektivní vyhledávání dokumentů.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení projektu: 06/2018
Termín ukončení projektu: 12/2018

Celkové náklady na projekt činí 177 028 Kč, výše dotace je 123 000 Kč. Projekt je podpořen z podprogramu VISK3 Ministerstva kultury ČR.