resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Převod modulů v automatizovaném knihovním systému Clavius z formátu UNIMARC na MARC21

Rozhodnutí č. j. 200/MK-S 3110/2015 OULK

Popis projektu:

Projekt umožní převod dosud užívaného formátu UNIMARC na MARC21 v knihovním softwaru, což je nezbytný předpoklad pro zavedení nových katalogizačních pravidel RDA, a tím bezproblémové spolupráci s dalšími knihovnickými institucemi.

Harmonogram projektu:
Termín zahájení projektu: 06/2015
Termín ukončení projektu: 12/2015

Celkové náklady na projekt činí 23 594 Kč, výše dotace 16 000 Kč. Projekt je podpořen z podprogramu VISK3 Ministerstva kultury ČR.