resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Příprava Plánu péče pro CHKO Tušsko

Donor: Česká rozvojová agentura (www.czda.cz)
Partneři projektu: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (hlavní partner, www.nature.cz), Správa KRNAP
Beneficiant projektu: Okres Achmeta (Správa CHKO Tušsko), Gruzie

Popis projektu:

V průběhu projektu expertní tým z ČR ve složení Mgr. Lenka Jandová (AOPK ČR), Ing. Michael Hošek (AOPK ČR), Mgr. Jindřich Chlapek (AOPK ČR – Správa CHKO Jeseníky), RNDr. Jiří Flousek (Správa KRNAP) a Mgr. Jakub Kašpar (Správa KRNAP) připravil Plán péče o CHKO Tušsko, první CHKO, vyhlášenou v Gruzii v roce 2011. Dokument byl prvním dokumentem svého druhu, který byl v zemi připraven pro zvláště chráněné území jiného typu, než je národní park (IUCN II) nebo striktní přírodní rezervace (IUCN I).

Expertní tým připravil Plán péče o CHKO Tušsko na léta 2014 - 2019, který byl v prvních měsících roku 2014 schválen zastupitelstvem okresu Achmeta, díky dvěma misím přímo do území CHKO Tušsko a dvěma dalším krátkodobým misím k projednání dokumentu v Achmetě a v Tbilisi (na tamní Agentuře pro chráněná území a Ministerstvu životního prostředí a ochrany přírodních zdrojů). Kromě toho spolupracoval úzce se zaměstnanci Správy CHKO Tušsko a rovněž se zaměstnanci Správy chráněných území (NP a striktní přírodní rezervace) Tušsko, která vznikla již v roce 2004 a spravuje území, které se s územím vlastní CHKO prolíná. Tým provedl rovněž několik desítek strukturovaných rozhovorů s místními obyvateli a výsledky rozhovorů rovněž zapracoval do výsledného dokumentu. Navrhovaný Plán péče byl přeložen do gruzínštiny a rovněž konzultován s místními relevantními (a expertně velmi dobře vybavenými) NNO (především Nacres).

Pro léta 2014 – 2016 je připraven pokračovací projekt, který má zajistit pomoc s částečnou implementací některých opatření Plánu péče.

Harmonogram projektu:

Období realizace: VII/2012 – XII/2013

Rozpočet projektu: 2 378 380,- Kč (80 % ČR, 20 % okres Achmeta, Gruzie)