resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Prolez les – lesní výukový program

Číslo: CZ.3.22/3.3.02/10.02136

Popis projektu:

Projekt zaměřený na prezentaci vybraných fenoménů lesů Krkonošského národního parku – jelena lesního, lýkožrouta smrkového, mravenců, smrku a dalších dřevin a lesa jako specifického ekosystému a jako producenta dřevní hmoty. V projektu jsou zahrnuty manuály k jednotlivým tématům včetně herních aktivit, které zvýší zájem o problematiku, a které usnadní lektorům implementaci projektu. Doporučeny také manuální aktivity relevantní k uvedeným tématům.
Součástí projektu je i specifický cíl: vytvořit manuál pro lektora interpretujícího problematiku lesa, obsahující detailní popis veškerých aktivit, pracovní listy a postery k jednotlivým aktivitám a informačně vzdělávací brožury Mrtvé dřevo – živý les a Péče o lesy Krkonošského národního parku. Manuály jsou koncipovány tak, aby byly použitelné nejen na území Krkonošského národního parku, který je zde použit jako modelové území, ale kdekoliv v České republice. Vybraní potencionální lektoři programu budou proškoleni na jednodenním semináři.

Brožura:

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu: 7/2010
Ukončení projektu: 11/2012

Celkové náklady na projekt činí 542 044,- Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky.