resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Schodiště do klášterní zahrady a přilehlé chodníky

č. 11210600038

Popis projektu:

Projekt řeší přístup návštěvníků do klášterní zahrady a přiléhajících ploch. Koncepce schodiště je plánována ve stejném duchu, jako vznikající přístavba nového vstupu do NC KRNAP. Nové schodiště má v návštěvníkovi vzbudit dojem, že prochází průrvou ve skále, zároveň bude mít jasně vymezený výhled přímo na centrum města Vrchlabí. Vzhledem k tomu, že schodiště se bude směrem dolů do zahrady rozšiřovat, bude odstraněna část stávající klášterní zdi. Vše bude realizováno tak, aby byl dodržen jednotný vzhled se vstupem do NC KRNAP.

Klášterní zahrada, která byla před několika lety revitalizována, nabízí návštěvníkům možnost relaxace i vzdělání. Nachází se zde rastrové záhony s krkonošskými rostlinami, sad starých odrůd ovocných stromů, nově zrekonstruovaná genetická banka krkonošských rostlin a záchranná stanice pro handicapované živočichy, nášlapná stezka s odpočinkovým altánem a geologická naučná stezka o krkonošských horninách.

Původní schodiště od parkoviště, které bylo z důvodu přístavby nového vstupu do NC KRNAP zrušeno, bude nyní nahrazeno nově vybudovaným schodištěm pro návštěvníky.

Cíl projektu:

Cílem projektu je propojit nově vznikající vstup do Návštěvnického centra Krkonošského národního parku a klášterní zahradu. Vybudováním nového schodiště a přilehlých chodníků bude zároveň umožněn vstup do klášterní zahrady přímo z přilehlého parkoviště. Návštěvníci NC KRNAP tak nebudou muset zdlouhavě obcházet celý klášter, případně procházet celým parkovištěm, aby se dostali do prostor klášterní zahrady .

Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: 1. 5. 2022
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2023

Celkové výdaje projektu činí 5 071 715,00 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 4 000 000Kč.