resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vybavení strážní a informační služby v Krkonoších II

Realizace: 21. 4. 2021 – 21. 4. 2022
Celkové výdaje: 568 800 Kč
Výše příspěvku: 568 800 Kč

Stále se zvyšující návštěvnost Krkonoš, která je za rok na české straně odhadována až na téměř 12,5 mil. osobodní s sebou přináší i kladení vyšších nároků na zaměstnance Správy Krkonošského národního parku, konkrétně na strážce přírody. Účelem předkládaného projektu je dovybavení strážců ochrany přírody Krkonošského národního parku.
Projekt navazuje na předchozí etapu, v rámci které bylo pořízeno potřebné vybavení, které je potřeba doplnit a částečně také na projekt Zajištění mobility strážní služby Krkonošského národního parku.

Strážci ochrany přírody jsou s návštěvníky nejvíce v kontaktu a ke své práci, kterou vykonávají celoročně v horském terénu za každého počasí v denních či nočních hodinách, potřebují odpovídající vybavení, aby byli schopni řešit aktuálně vzniklé situace a poskytnout turistům potřebný servis.

Pořízením výše uvedeného vybavení dojde ke zlepšení a zefektivnění výkonu činností pracovníků strážní služby pohybujících se každý den na území Krkonošského národníhoparku. Strážci ochrany přírody budou moci rychleji zajistit informační rozměr své činnosti, ale i řešit vzniklé negativní situace, zejména kontrolu dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o myslivosti, udržování průchodnosti turistické sítě, zajištění bezpečnosti návštěvníků atd. Dovybavení strážců ochrany přírody usnadní vzájemnou komunikaci strážců a zvýší možnosti jejich mobility na území Krkonošského národního parku.
Díky realizaci projektu budou strážci moci pružněji reagovat na vzniklé situace.