resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Vybavení strážní a informační služby v Krkonoších

Realizace: 24. 9. 2020 - 24. 9. 2021
Celkové výdaje: 302 500 Kč
Výše příspěvku: 302 500 Kč

Stále se zvyšující návštěvnost Krkonoš s sebou přináší i kladení vyšších nároků na zaměstnance Správy Krkonošského národního parku, konkrétně na strážce přírody.

Strážci ochrany přírody jsou s návštěvníky nejvíce v kontaktu a ke své práci, kterou vykonávají celoročně v horském terénu za každého počasí v denních či nočních hodinách, potřebují odpovídající vybavení, aby byli schopni řešit aktuálně vzniklé situace a poskytnout turistům potřebný servis.

Pořízením nového vybavení dojde ke zlepšení a zefektivnění výkonu činností pracovníků strážní služby pohybujících se každý den na území Krkonošského národního parku. Strážci ochrany přírody budou moci rychleji zajistit informační rozměr své činnosti, ale i řešit vzniklé negativní situace, zejména kontrolu dodržování zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona
o myslivosti, udržování průchodnosti turistické sítě, zajištění bezpečnosti návštěvníků atd.

Fotodokumentace: Vybavení strážní a informační služby v Krkonoších (pdf 6,5 MB)