resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výchovou a osvětou k ochraně přírody Krkonošského národního parku II

reg. č. 1200500008

Popis projektu:

V letech 2018 až 2020 byl stávající tým lektorů EV Správy KRNAP z projektu dočasně posílen o lektora EV zaměstnaného na 0,5 pracovního úvazku po celou dobu projektu. Toto opatření se ukázalo jako velmi efektivní, nicméně bylo nutné komplikovaně plánovat efektivního využití tohoto lektora v průběhu celého roku a poloviční úvazek byl průměrem za celý rok. Dopravu školním skupinám ze škol a zpět jsme s velkým úspěchem nabídli regionálním školám již z projektů Comenius viridis v letech 2013 až 2015 a Výchovou a osvětou k ochraně přírody KRNAP v letech 2018 až 2020, kdy jsme zajistili dopravu pro 2 x 100 skupin. Obě uvedená opatření byla velmi účinná a usnadnila realizaci ekoprogramů v KRNAP všem zúčastněným stranám.

Prvním cílem projektu je dočasně posílit stávající tým lektorů EV o dalšího lektora s pracovním úvazkem 1,0 na květen, červen, září a říjen v školních letech 2021/2022 a  2022/2023, a tím snáze uspokojit poptávku po EV programech ze strany škol různých stupňů s možností realizovat tradiční akce pro ostatní veřejnost lektory EV. Druhým cílem projektu je umožnit ekologickou výchovu v terénu realizovanou lektory EV Správy KRNAP školním skupinám z regionálních škol v okruhu cca 50 km od KRNAP zajištění autobusové dopravy.

Harmonogram projektu:
Zahájení projektu: 09/2021
Ukončení projektu: 06/2023

Celkové výdaje projektu činí 1 178 840 Kč. Projekt je podpořen prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky ve výši 1 000 000 Kč.