resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Výzkumy veřejného mínění pro Společnou strategii péče o Krkonošský národní park a Karkonoski Park Narodowy

Popis projektu:

V letech 2017–2021 připravily Správa KRNAP a Dyrekcja KPN společný strategický dokument Společná strategie péče o Krkonošský národní park a Karkonoski Park Narodowy. Z ní vyplynul mezi jinými také úkol v periodicitě každé tři roky zjišťovat pomocí výzkumu veřejného mínění postoje veřejnosti – místních obyvatel na jedné straně a návštěvníků na straně druhé – k regulacím ochrany přírody na území národního parku, míru akceptace těchto regulací a porozumění jim.

Krkonošský národní park patří v parametru počet návštěvníků na km2 k nejnavštěvovanějším národním parkům světa (CE-Traffic 2019, ČSÚ 2022), a to na obou stranách státní hranice s intenzitou návštěvnosti v přepočtu na rozlohu národního parku vyšší na straně polské. Zároveň na území obou národních parků a v jejich bezprostřední blízkosti (ochranném pásmu a jeho blízkém okolí do 20 km) žije velké množství lidí (v řádech desetitisíců na české a více, než 100 000 na polské straně).

Pro Správu KRNAP je zásadní mít informaci o tom, jak je její práce průběžně vnímána jak místními obyvateli, tak návštěvníky KRNAP a jeho ochranného pásma. Tato informace je pak jedním z podkladů pro práci s veřejností, management návštěvnosti i zvyšování kvality práce Správy KRNAP.

Výsledky jsou k dispozici veřejně všem zájemcům, zejména partnerům Správy KRNAP v regionu.

Náklady projektu: 280 000 Kč