resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Zajištění mobility strážní služby Krkonošského národního parku

Realizace: 24.9.2020 - 24.9.2021
Celkové výdaje: 455 500 Kč
Výše příspěvku: 455 500 Kč

Účelem projektu je pořízení nové čtyřkolky pro pracovníky strážní služby Správy KRNAP. Pracovní náplní strážní služby Správy Krkonošského národního parku je zejména kontrola dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zároveň fungují v terénu jako informační služba návštěvníkům. Čtyřkolka je pro strážní službu celoročně nezbytným dopravním prostředkem. Je využívána všude tam, kam se nelze dopravit automobily, tzn. při kontrolách a opravách značení v obtížně dostupném terénu, dále jako prostředek k odklízení překážek z turistických chodníků a lesních cest, během pravidelné péče o horské luční porosty a v neposlední řadě slouží zejména v zimním období i jako prostředek k dopravě krmiva pro lesní zvěř v přezimovacích oborách.

Pracovníci strážní služby fungují jako kontaktní článek mezi Správnou Krkonošského národního parku a návštěvníky (dle zjištěných dat přes 11 mil. osobodní ročně). Podáváním informací veřejnosti a pravidelnou kontrolou turistického značení významným způsobem přispívají k ochraně přírody a k zajištění bezpečnosti návštěvníků. Nová čtyřkolka přispěje ke zkvalitnění činnosti strážní služby v Krkonošském národním parku a jeho ochranném pásmu.