resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Aktuality

14. 6. 2022

TZ: Přírodu na Sněžce ochrání sítě i letos

Správa Krkonošského národního parku ve snaze ochránit vzácnou a zranitelnou přírodu vrcholu Sněžky před náporem neukázněných návštěvníků opět přistupuje k instalaci ochranných sítí oddělujících prosto…

13. 6. 2022

TZ: Tahové zkoušky prověří stav krkonošských velikánů

Letité stromy jsou součástí krajiny i mnohých sídel. Jsou to pamětníci starých časů, a tak si většinou neumíme představit, že by musely být odstraněny, ať už z hlediska zdravotního nebo bezpečnostního…

7. 6. 2022

TZ: Nové Muttichovy němé značky jsou už v terénu

U příležitosti loňského 100. výročí zrození krkonošských němých značek jsme přes zimu vyrobili nové značky. Sedm desítek „Muttichovek“ (podle příjmení jejich tvůrce – Kamila Vladislava Mutticha) v pří…

Pastva skotu na Strážném
6. 6. 2022

TZ: Horská pastva začíná!

Hospodáři i zvířata se po několikaměsíčním úzkém soužití na zimovišti nemohou dočkat horských pastvin – není se čemu divit, vždyť přece za plotem roste nejlepší tráva! Na rozdíl od nížin, kde pastva u…

Prvosenka nejmenší na hraně Labského dolu
24. 5. 2022

TZ: Slavíme Evropský den chráněných území

Správa Krkonošského národního parku se připojuje k dnešním oslavám Evropského dne chráněných území. Tento svátek připomíná význam dobře koncipované a udržované sítě velkoplošných chráněných území na e…

Cílem cvičení bylo ověřit připravenost zúčastněných složek, prověřit komunikační kanály a otestovat novou techniku.
23. 5. 2022

TZ: (Simulovaný) lesní požár zachvátil Zabylský hřbet

Kdokoliv se pohybuje v přírodě, vnímá, jaké je sucho. A to znamená zvýšené riziko požárů. Jilemničtí hasiči proto dnes na Zabylském hřbetu hasili nasimulovaný lesní požár. Cílem tohoto cvičení bylo ov…

Barevný podzim na horách
17. 5. 2022

TZ: Krkonošskému národnímu parku je 59 let

Právě dnes slaví Krkonošský národní park 59 let od svého vyhlášení. 17. května 1963 byla završena snaha generací odborníků a vědeckých institucí o vyhlášení Krkonoš národním parkem.

Letecký pohled na české i polské Krkonoše v oblasti Sněžných jam.
16. 5. 2022

TZ: Federace EUROPARC ocenila naše národní parky

Na mezinárodní konferenci panevropské Federace chráněných území Evropy EUROPARC v rakouském Pamhagenu u Neziderského jezera se dostalo začátkem května významného ocenění správám našich národních parků…

3. 5. 2022

TZ: Začíná další sezona na krkonošských loukách

Krkonošský národní park je znám svou arkto-alpínskou tundrou a krkonošskými lesy. Neméně významným fenoménem však byly a jsou zdejší louky, na nichž se nachází pestrá rodina rostlin i živočichů vázaný…

7. 4. 2022

Navrhněte, kdo by měl získat Cenu ředitele Správy Cenu ředitele Správy lorem ipsum

Správa KRNAP soustavně monitoruje intenzitu návštěvnosti vrcholových a zároveň nejohroženějších partií Krkonoš prostřednictvím automatických sčítacích zařízení, která denně poskytují aktuální data o…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10